AKTUALNOŚCI

 

III Letnia Szkoła GIS w Poznaniu

Laboratorium Dydaktyki Geografii i Badań Edukacyjnych oraz Zakład Geoinformacji Instytutu Geoekologii i Geoinformacji Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, we współpracy ze Stowarzyszeniem Geomorfologów Polskich, zapraszają w dniach 7-8 sierpnia …

Informacja dla studentów o Module Edukacyjnym – 2022

W ramach kształcenia studentów na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM przygotowujemy DODATKOWO i NIEOBLIGATORYJNIE łącznie w trakcie studiów I stopnia (licencjat) i studiów II stopnia (magisterskich) do zawodu nauczyciela geografii w szkole podstawowej i …

XVIII Międzynarodowa Olimpiada Geograficzna

W dniach 12-18 lipca 2022 roku w Paryżu odbyła się XVIII Międzynarodowa Olimpiada Geograficzna (iGeo), w której uczestniczyło 209 zawodników reprezentujących 54 kraje. Organizatorem Międzynarodowej Olimpiady Geograficznej jest Międzynarodowa Unia Geograficzna. W zawodach uczestniczą najlepsi …

VIII Bałtycka Olimpiada Geograficzna 2022

W dniach 27 czerwca – 1 lipca 2022 roku w Kownie na Litwie odbyły się zawody VIII Bałtyckiej Olimpiady Geograficznej, w której brały udział reprezentacje Estonii, Litwy, Łotwy oraz Polski. Celem Bałtyckiej Olimpiady Geograficznej jest …

XLVIII Olimpiada Geograficzna – Zawody Finałowe, 21-24 kwietnia 2022 roku, Gdynia

Celem Olimpiady Geograficznej, organizowanej od roku szkolnego 1974/1975 z inicjatywy Pani Profesor Anny Dylikowej, jest rozbudzanie wśród młodzieży szkolnej zainteresowania geografią i naukami geograficznymi, wykrywanie i rozwijanie uzdolnień, pobudzanie do twórczego myślenia, podnoszenie poziomu wiedzy …

Loading...